Zobrazovanie údajov

ECO-Visio


Údaje, namerané sčítačmi ECO-Counter, je možné prezerať, analyzovať a prezentovať programi ECO-Visio. 

Informácie o ECO-Visio na stránke výrobcu Dáta je možné získavať aj cez API rozhranie (za príplatok). 
Pozri príklad využitia v meste Tnava
Dáta je možné zobrazovať aj na verejných stránkach (za príplatok)
Pozri stránku sčítača v Prahe      Pozri stránku sčítačov v Poznani 

Program ECO-Visio je dostupný cez ľubovoľný internetový prehliadač v počitači, v tablete či v mobile. Zobrazuje dáta zo sčítača, ktoré sú uložené a bezpečne zálohované na centrálnom a zálohovacích serveroch. Dáta sa na centrálny server môžu dostať dvomi spôsobmi: 

Program ECO-Visio poskytuje široké spektrum operácií s dátami a to buď pre jeden sčítač alebo pre všetky vaše sčítače: 

Prezeranie dát
 • rozlíšenie spôsobu pohybu (cyklo, peší, autá) a jeho smeru;
 • rôzne časové úseky od "dnes" až po "celké obdobie";
 • rôzny interval dát od hodiny cez dni a týždne až po roky;
 • rôzne grafy - líniový, stĺpcový, koláčový 
 • heatmapy a kartodiagramy
 • grafy intenzít
 • zobrazenie počasia (za príplatok)
 • tabuľkové zobrazenia
Analýza dát
 • profily podľa rôznych parametrov a filtrov (napr. dni v týždni, hodiny v dni, pracovné dni, víkendy a pod.);
 • suma, priemer, medián, percentá
 • vybrané údaje (napr. najviac, najmenej, najfrekventovanejší deň a pod.) 
Export a prezentácia
 • export do XLS a CSV
 • vytváranie konfigurovateľných reportov (PDF, DOC)
Evidencia sčítačov
 • opis, umiestnenie v mape, galéria, definícia dátových tokov, záznam histórie sčítačie miesta, zaznamenávanie udalostí a i.
E-mailové upozornenia
 • prekročená hodnota
 • nedosiahnutá hodnota
 • nulová hodnota
 • prekročená odchylka
 • žiadne dáta 
Užívatelia
 • vytváranie rôznych profilov pre prácu s dátami (administrátor, správca, návštevník);
 • priradenie rôznych sčítačov k profilu
 • priradenie rlznych zobrazení k profilu
 • zdieľanie sčítačov medzi doménami

 

Niektoré pohľady a funkcie ECO-Visio: 

Grafy rôznych časových úsekov (môžu byť líniové, stĺpcové, výsečové ...): 

Grafy sú organizované v paneloch na dashboardoch: 
V základnej verzii programu je počet panelov a dashboardov obmedzený.

 

Rôzne možnosti analýz: 

 

Manažment sčítačov a lokalít: 


Zobrazenie počasia (za príplatok): 

Pred tým ako navštívite našu webovú stránku

Pomocou súborov cookie a údajov poskytujeme a prevádzkujeme služby, meriame návštevnosť a štatistiky webu. Pomocou súborov cookies a údajov podľa vašich nastavení budeme zobrazovať prispôsobené alebo všeobecné reklamy na internete. Voľbou tlačidla Prispôsobiť zobrazíte nastavenia vrátane možnosti odmietnuť prispôsobenie pomocou súborov cookie a informácie o ovládaní na úrovni prehliadača umožňujúce odmietnuť používanie niektorých, či všetkých súborov cookie na iné účely.

Súhlasím

Prispôsobiť